วัฒนธรรมองค์กร - Goodao เทคโนโลยี จำกัด

วัฒนธรรมองค์กร

fasdadsf

 

วิสัยทัศน์:
นวัตกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต

ค่า:
คนที่มุ่งเน้นที่มุ่งเน้นลูกค้า

แนวความคิด:
Integrity นวัตกรรมและมืออาชีพ